[TS3] The Twins | Doubled And Mirrored


Đống này shoot lâu rồi, từ hồi có cái fic cùng tên của Alien Freak khiến tớ bấn quá mà đi cày lại game như đúng rồi :v Hôm nay dọn máy nên thôi mang lên đây hết luôn cho gọi là có Studio =)))

Lúc làm hơi deep, ánh sáng tối nên không lấy được nhiều tấm, chủ yếu là illustration, mà chưa hài lòng lắm nữa. Không biết trong nhà mình có ai biết thể loại này và cũng chơi nó không nhỉ =))

Screenshot-32-Edit-3

Read More »