[Dj Stucky] The Best Is Yet To Come


[Bluethecassie] #Credit

Cảm ơn Dương Ngọc Thảo Quỳnh và Rong Biển đã giúp đỡ thực hiện dj này.

Pass giải nén sẽ được share riêng thông qua email để hạn chế và kiểm soát người truy cập.
Những ai chưa có pass để email lại cho tớ nhé :3

Link download

.

.

.

03

[Dj Stucky] Future – The Black Mission


[Bluethecassie] #Credit

Cảm ơn ss Vong Xuyên aka Hạ Yên Vân đã giúp em dịch phần này, bé Rong Biển đã edit giúp anh, và cảm ơn sự hỗ trợ từ nhiều mỹ nhân khác :* =)))

Pass giải nén sẽ được share riêng thông qua email để hạn chế và kiểm soát người truy cập.
Những ai chưa có pass để email lại cho tớ nhé :3

Link download

.

.

.

Future - The Black Mission (23)